Sevärdheter i Åbo

Här har vi samlat några intressanta sevärdheter i Åbo.

Åbo domkyrka

Åbo domkyrka

Åbo domkyrka ligger på Sömnens kulle (Unikankare) vid stranden av Aura å och kyrkan är stiftskyrka i Åbo ärkestift. Åbo domkyrka är helgad åt jungfru Maria.

Kyrkan uppfördes i slutet av 1200-talet och invigdes som biskopskyrka den 17 juni år 1300. Den kom senare att ersätta det tidigare biskopssätet i Korois. Translationen av biskop Henriks reliker från Nousis kyrka ägde rum dagen efter invigningen, den 18 juni år 1300. Kyrkan är utbyggd i flera etapper. Vid Åbo brand år 1827 skadades domkyrkan, och genomgick därefter omfattande reparationer, bl.a uppfördes en ny tornspira ritad av Carl Ludvig Engel. Den senaste grundliga renoveringen genomfördes mellan åren 1976 och 1979.

Åbo slott

Åbo slott

Åbo slott ligger vid Aura ås mynning i Åbo, Finland.

Åbo slott grundades på 1280-talet och användes då av den svenska kungens ståthållare och soldater. Slottet har ändrats mycket sedan det först uppfördes, både till form och storlek. Ursprungligen var det ett öppet lägerkastell, men i början av 1300-talet blev det en sluten borg med huvud- och förborg. Mellan åren 1556-1563 fick slottet till stora delar sitt nuvarande utseende i renässansstil.

Johan III hade Åbo slott som sitt huvudsäte under sin tid som hertig av Finland, men slottet har används för många andra ändamål. Bland annat så bodde Finlands generalguvernör, Per Brahe d.y. i förborgen under 1630-talet. Även landshövdingsämbetet och hovrätten har funnits där, men i slutet av 1700-talet flyttade de och efter det gjordes stora förändringsarbeten av slottet. Sedan dess har huvudborgen använts bland annat som spannmålsmagasin och förborgen som fängelse. På 1890-talet togs fängelset ur bruk och ett historiskt museum placerades i förborgen. Vid bombningarna under Andra världskriget 1941 skadades slottet, men efter att helt ha reparerats öppnades det åter för allmänheten år 1961.

Forum Marinum

Forum marinum är ett museum som beskriver sjöfartens och sjöstridskrafternas historia.

Utställningarna är fördelade på de två byggnader Slottsbommen och Kronomagasinet. Förutom museet finns även en museibutik, ett kafé och en restaurang. Museet är också ett aktivt maritimt center.

Museets samlingar

I samlingarna ingår flera fartyg varav de flesta ligger för ankar i Aura å och många av dem är möjliga att besöka. Av dessa kan nämnas den gamla barken Sigyn, den ståtliga fullriggaren Suomen Joutsen, minfartyget Keihässalmi samt korvetten Karjala.

Det kanske mest kända fartyget i samlingarna är ketchen Daphne. Detta fartyg ägdes tidigare av den finlandssvenska författaren Göran Schildt. Daphne har nått världsrykte genom flera av Schildts böcker där han beskriver de äventyr i Medelhavet han gjorde med fartyget.

Hantverksmuseet Klosterbacken

Klostergården i Åbo

Klosterbacken är ett museiområde vid Vårdbergsparken. Genom sitt, på den tiden, avsides läge förstördes stadsdelen inte i branden 1827 och visar alltså allmogearkitektur från sekelskiftet 1800. Numera är området också ett hantverksmuseum där hantverkare erbjuds möjlighet att arbeta med gamla metoder.

Qwenselska gården

Qwenselska huset är den äldsta träbyggnaden i Åbo. Byggnaden är belägen i centrum vid Aura å. Den byggdes kring år 1700 som borgarehem men fungerar idag som ett apotekmuseum. Där finns även ett café.

Åbo konstmuseum

Åbo konstmuseum drivs av konstföreningen i Åbo som bildade år 1891. Museet har betydande samlingar av inhemsk konst, bland annat berömda verk av Akseli Gallen-Kallela, Helene Schjerfbeck och Robert Wilhelm Ekman.

Museibyggnaden är ritad av Gustaf Nyström och är i nationalromantisk stil. Den invigdes 1904 och 1999-2005 genomgick den en omfattande renovering.