Åbos historia

Åbo 1814

Åbo är en av de sex medeltida städerna i Finland och grundades på 1200-talet. Byggandet av Åbo domkyrka och Åbo slott inleddes på 1280-talet. Åbo utgjorde länge ett administrativt och ekonomiskt centrum för Finland, med bland annat livlig handel med stora hansestäder som Reval, Danzig och Lübeck. Det finska namnet Turku kommer från det fornryska ordet 'tǔrgǔ' som betyder torg.

Hertig Johan och Katarina Jagellonica höll hov på Åbo slott mellan 1562 och 1563. Mot slutet av 1500-talet var Åbo en av huvudskådeplatserna för striden mellan kung Sigismund och hertig Karl. Under 1600-talet grundades hovrätten och Kungliga Akademien i Åbo, vilket gjorde att stadens befolkning ökade betydligt, och uppgick till 6 000 personer.

Åbo var huvudstad i Finland fram till år 1812, ett Finland som fram till år 1809 var en del av Sverige. Åren 1812-1819 flyttades huvudstaden till Helsingfors närmare Ryssland. Tre fjärdedelar av Åbo förstördes vid branden 1827.