Åbo / Turku

Vy över Åbo

Åbo är med sina 300 000 invånare Finlands tredje största stad efter Helsingfoes och Tammerfors. Staden har dock bara 175 000 av sin befolkning i den egentliga staden, och resterande 125 000 bor i närliggande förstäder och förorter. Åbo är även Finlands äldsta stad och grundades på 1200-talet. Senare blev staden Finlands viktigaste handelsstad genom sin handel med större Hansastäder som Danzig och Lübeck.

Stadsdelar i Åbo

Rutnätsstrukturen i centrala Åbo kom till efter branden 1827 och ritades av Carl Ludvig Engel. Detta rutnätsmönster sammanfaller till stora delar med Åbos gamla stadsgräns. På kullarna och längs floden finns det parkområden.

Omkring innerstaden finns småhusområden (Port Arthur, Nummis, Raunistula) som till stor del härrör från 1900-talets början då de byggdes som arbetarkvarter. Idag är dock dessa områden mycket populära vilket har gjort dem till dyra bostadsområden. Småhusområdet mellan centrum och stadssjukhuset byggdes efter andra världskriget med hjälp av bidrag insamlade i vänstaden Göteborg. Därav har dessa fått namnet "Göteborgshusen".

På 70-talet byggdes stora förorter utanför småhusområdena. De största förorterna är Jäkärlä, Kråkkärret, Pansio och Runosbacken. På 90-talet byggdes det i stället mer på öarna väster om Åbo, samt att en förtätning av staden skedde.

Kakskerta som tidigare var en egen kommun, slogs samman med Åbo 1968. Öarna Kakskerta och Satava ingår numera som stadsdelar i Åbo. På Kakskerta ligger egendomen Brinkhall och bergen Kulho klint och Nunneberget.